Patenttiboksi korvaa tuplairlantilaisen

Google ja Apple ovat tuotteidensa ja palvelujensa lisäksi tunnettuja myös aggressiivisesta verosuunnittelustaan. Kumpikin yritys on hyödyntänyt tuplairlantilaisena tunnettua rahankierrätysjärjestelmää verojensa minimoimiseksi.

Irlannin lakien mukaan maassa toimivan ulkomaisen yhtiön tytäryhtiötä voidaan verotuksessa kohdella ulkomaisena yhtiönä, jos sen hallinto toimii maan ulkopuolella. Jos tytäryhtiöllä on hallussaan patentteja, se voi antaa muille konserniin kuuluville tytäryhtiöille oikeuden käyttää niitä rojalteja vastaan. Rojaltit puolestaan ovat verotuksessa vähennettäviä kuluja.

Toisin sanoen konsernin sisällä yritys voi periä itseltään maksuja omien tuotteidensa käytöstä ja käyttää kyseistä maksua veronalennuksiin. Avainasemassa ovat konsernin sisäiset keinotekoiset omistusjärjestelyt, joissa tytäryhtiöiden sijoittelua ohjaavat eri maiden verokäytännöt eikä maassa harjoitettava toiminta. Erityisesti huomiota ovat herättäneet tytäryhtiöiden suuret tulot, epätavallisen alhaiset verot ja on hyvin vähäinen henkilöstö.

Vaikka Irlanti on useasti kieltänyt toimivansa veroparatiisina, se on kansainvälisen painostuksen alla päättänyt lakkauttaa tuplairlantilaisen mahdollistavan lainsäädännön. Tuplairlantilaisen hyödyntäminen ei ole uusille yrityksille mahdollista enää tammikuun 2015 jälkeen. Yritykset, jotka ovat hyödyntäneet järjestelyä ennen tätä, voivat jatkaa sen käyttöä vuoden 2020 loppuun.

“Irlannin hallitus on poistamassa tuplairlantilaisen, mutta ottamassa käyttöön patenttiboksin, joka näyttää mahdollistavan saman käytännön”, Maria Moran Irlannin Attacista sanoo. Patenttiboksilla patenteista saatuja rojalteja verotetaan muita tuloja vähemmän. Ne lukuisat Irlannissa toimivat yritykset, jotka hyödyntävät ennen kaikkea aineetonta pääomaa, voivat todennäköisesti hyvin helposti siirtyä tuplairlantilaisesta patenttiboksiin ilman, että joutuisivat maksamaan merkittävästi enemmän veroja. Järjestelyn yksityiskohdista ei kuitenkaan ole vielä päätetty.

Vaikka vastaavia järjestelyjä on muissakin EU-maissa (muun muassa Alankomaissa, Belgiassa, Isossa-Britanniassa ja Luxemburgissa), ne ovat kiistanalainen aihe. Isolla-Britannialla on ollut patenttiboksi käytössä huhtikuusta 2013 alkaen. OECD:n verovälttelyn parissa toimiva työryhmä on arvostellut sitä koskevaa lakia liian epämääräiseksi ja haitallista verokilpailua edistäväksi. EU-maista erityisesti Saksa on arvostellut Ison-Britannian patenttiboksia, koska saksalaisyritykset siirtävät sen vuoksi patenttejaan Isoon-Britanniaan ja Saksa menettää verotuloja.

Saksa ja Iso-Britannia pääsivät kuitenkin asiassa yhteisymmärrykseen marraskuussa 2014. Maat sopivat silloin, että brittiläisen patenttiboksin verohelpotukset pätevät ainoastaan Isossa-Britanniassa kehitettyihin innovaatioihin. Nähtäväksi jää, miten tämä vaikuttaa Irlannin patenttiboksiin.

Omar El-Begawy