Hallintarekisteri-zombin paluu

Hallintarekisterin uudistamisesta on viime vuosina käyty kiivasta keskustelua. Hallintarekisteri on järjestelmä, joka mahdollistaa osakeomistusten kätkemisen anonymiteetin suojaan. Tällä hetkellä vain ulkomaiset sijoittajat voivat omistaa suomalaisia arvopapereita anonyymisti. Uudistuksen tavoitteena on tehdä osakeomistusten salaaminen mahdolliseksi myös suomalaisille sijoittajille.

Valtionvarainministeriö teki heinäkuussa 2014 esityksen hallintarekisterilain uudistamiseksi. Esitystä arvosteltiin julkisuudessa runsaasti, ja jopa valmisteluprosessissa lausuntoja antaneet ulkopuoliset neuvonantajat kuvasivat prosessia sisäänpäinkääntyneeksi. Kun valtionvarainministeri Antti Rinne syyskuussa 2014 sanoi, ettei hallintarekisteriä laajenneta, moni tulkitsi asian jo loppuunkäsitellyksi.

Toisin näyttää kuitenkin käyvän. Valtionvarainministeriö korjasi esitystä marraskuussa 2014 sisällyttäen siihen uuden käsitteen ”yksilöllisesti eroteltu arvo-osuustili”. Tili on pankin hallinnoima, mutta todellista omistajaa ei kerrota. Käytännössä järjestely on samanlainen kuin ulkomaisille omistajille nykyisin tarjolla oleva hallintarekisteröinti, jossa omistajaluetteloon merkitään todellisen omistajan sijaan arvo-osuuksien hoitaja.

Hallintarekisteriuudistus näyttää siis etenevän vanhaan malliin. Uudistus ei korjattunakaan tarjoa välineitä veronkierron, rahanpesun ja huijausten estämiseksi tai jääviyksien esiintuomiseksi.

Esitys hallintarekisterilain uudistamisesta tuodaan eduskunnan käsiteltäväksi vuoden 2015 eduskuntavaalien aikaan. Olipa kyseessä strateginen valinta tai sattuma, vaarana on, että sekä kansanedustajien että kansan huomio on toisaalla juuri silloin, kun asia eniten huomiota vaatisi.

Edistystä vai takapakkia?

Sijoittajalle uudistus tietäisi lisäkustannuksia ja rajoitetumpia toimintamahdollisuuksia. Arvopapereiden välittäjiä ei voisi kilpailuttaa kuten ennen, koska tili, jolla osakkeet ovat, kuuluisi säilyttäjälle eikä sijoittajalle. Välittäjän lisäksi sijoittajan tulisi vaihtaa vaihtaa pankkia, mistä aiheutuu lisää kustannuksia ja vaivaa.

Samaan aikaan kun Finanssialan keskusliitto ja valtionvarainministeriön virkamiehet ajavat suomalaisessa arvopaperiomistusten julkisuudessa takapakkia, kansainvälisesti asiassa edetään päinvastaiseen suuntaan: EU:ssa kehitellään paraikaa järjestelmää, jossa arvotileillä on suorat omistajat. G20-maiden kokouksessa marraskuussa 2014 hyväksyttiin avoimempaa omistajuutta käsittelevä julkilausuma.

Sanalla ”uudistus” tarkoitetaan yleensä muutosta parempaan. Hallintarekisterilain uudistamisen tapauksessa sanan käyttö on vähintäänkin harhaanjohtavaa. Se merkitsee ”muutosta parempaan” lähinnä niille, joilla on jotain peiteltävää.

Omar El-Begawy

Päivitettyä lisätietoa hallintarekisterin uudistamisesta löytyy Erkki Laukkasen blogista: http://erkkil.puheenvuoro.uusisuomi.fi