Hiekanjyviä, toivonkipinöitä

Ratkaisuja yksityissektorin ja paikallisten asukkaiden välisissä maaoikeuskiistoissa

Liberian presidentti Ellen Johnson Sirleaf on peräytynyt yksityissektorille antamistaan myönnytyksistä ja kasvattanut paikallisten asukkaiden oikeuksia päättää maittensa hallinnoinnista [1]. Kamputseassa taas hallitus on perunut maa-alueisiin liittyvät lisenssit 23:lta yhtiöltä, koska ne eivät olleet kehittäneet alueita, tehneet selvityksiä toimintansa ympäristövaikutuksista tai neuvotelleet alueilla asuvien kyläläisten kanssa [2].

Lisäksi Kanadassa intiaanit ovat saaneet ylimmässä tuomioistuimessa oikeuden maihinsa. Lokakuussa Kanadan intiaanit avasivat juhlallisesti 3000 neliömetrin suuruisen Dasiqoxin alkuperäiskansojen luonnonpuiston pystyttämällä toteemin. Dasiqox eroaa tavallisista luonnonpuistoista siten, että siellä ihmisten toiminta on sallittua, kunhan luontoa ja sen tasapainoa kunnioitetaan. [3]

Kolmen maan yhteinen kansalaiskampanjointi puri

Japanin, Brasilian ja Mosambikin yhteinen kansalaiskampanja näyttää estäneen brasilialais-japanilaisen Savana-projektin, jonka tarkoitus oli muuttaa hedelmällinen savanni vapaakauppa-alueeksi, jolla jättiyhtiöt voivat harjoittaa soijan teollista monokulttuuriviljelyä [4]. Projektista piti tulla hyvä esimerkki onnistuneesta etelä-etelä-hankkeesta, mutta kaikki ei ole kultaa mikä kiiltää!

Shell joutui maksamaan korvauksia

Shell joutui maksamaan 55 miljoonaa puntaa nigerialaiselle Bodo-kalastajaheimolle aiheuttamastaan öljyvuodosta. Ihmisoikeusjärjestöjen ja kansalaisaktivistien painostuksen tuloksena Shell taipui kulukorvauksiin 5. tammikuuta 2015. Aktivistien mielestä Shellin toimintaa on jatkossakin pidettävä silmällä. [5]

Yksityiset turvafirmat ja yksityisarmeijat vastuuseen

Viime vuoden lokakuussa Irakissa 17 siviilin tappoon syyllistyneet, yhdysvaltalaisen sotilasalan yritys Blackwaterin työntekijät joutuivat lopulta lain eteen vastaamaan teoistaan. YK:n ihmisoikeuskomissio pitää tuomiota harvinaislaatuisena ja vaatii sen tueksi kansainvälistä sopimusta globaalien turvafirmojen toiminnan kontrolloimiseksi. [6]

LuxLeaks muutti käytäntöjä

LuxLeaks-nimellä tunnetut paljastukset Luxemburgin veroparatiisissa maan viranomaisten myötävaikutuksella harjoitetusta veronkierrosta muuttivat maan käytäntöjä siten, ettei se pyri enää ainakaan kampanjoimaan verotietojen salaamista. ”Ennen näitä vuotoja kukaan ei ollut kiinnostunut asiasta. Nyt koko maailma puhuu siitä”, sanoi Luxemburgin finanssiministeri Pierre Gramegna. Myös Euroopan komissio on ryhtynyt selvittämään 28 jäsenvaltionsa salaisia verojärjestelyjä. [7]

Kansalaiskampanjointi kannattaa

Talouselämä lehden mukaan nettiprotesti on jarruttanut EU:n ja Yhdysvaltain välisiä TTIP-vapaakauppasopimusneuvotteluja. Lopulliset keskustelut ovat siirtyneet tämän vuoden loppupuolelle. ”Julkinen konsultaatio ei ole tuonut selvää päätelmää investointisuojaan. Päätöksen viivästyminen on nyt väistämätöntä”, toteaa EU:n virkamies. Koska etenkin investointisuoja on herättänyt paljon huolta julkisuudessa, on Euroopan parlamentti ilmoittanut, ettei se voi hyväksyä sopimusta, jos se sisältää tällä hetkellä sopimukseen kaavaillun sijoittaja-valtio riitojenratkaisumekanismin kaltaisen säännöstön. Vastaava säännöstö on jo noin 3000:ssa aiemmassa kauppa- ja investointisopimuksessa, jotka ovat menneet läpi ilman, että kansalaisyhteiskunta on niihin reagoinut. Nykyisissä TTIP-neuvotteluissa kansalaisia huolestuttavat myös ruoan lisäaineisiin ja geenimanipulointiin liittyvät kysymykset. [8] [9]

Anita Kelles-Viitanen

[1] http://farmlandgrab.org/post/view/24398
[2] http://farmlandgrab.org/post/view/24393
[3] http://www.culturalsurvival.org/news/campaign-update-canada-tsilhqotin-n...
[4] http://foodtank.com/news/2014/12/what-happened-to-the-biggest-land-grab-...
[5] http://business-humanrights.org/en/shell-pays-%C2%A355-million-out-of-co...
[6] http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15217&L...
[7] http://www.icij.org/blog/2014/12/luxleaks-game-changer-europe-finance-mi...
[8] http://www.talouselama.fi/uutiset/nettiprotesti+pysaytti+maailman+suurim...
[9] http://uk.businessinsider.com/r-exclusive-online-protest-delays-eu-plan-...