Lähteet

Yleisiä lähteitä

Euromemorandum group (2013) The deepening crisis in the European Union: The need for a fundamental change, Euromemo.eu

Heikki Patomäki (2012) Eurokriisin anatomia, Into kustannus

Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila (toim.) (2010) Kriisin jälkeen, Sitra, Yliopistopaino

Rahoitusmarkkinoiden verotus

Dorothea Schäfer (2012) Financial Transaction Tax Contributes to More Sustainability in Financial Markets, Discussion Papers of DIW Berlin 1198, DIW Berlin, German Institute for Economic Research

Stephan Schulmeister, Margit Schratzenstaller-Altzinger ja Oliver Picek (March 2008) A General Financial Transaction Tax. Motives, Revenues, Feasibility and Effects, WIFO

Eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen yhteiset sivut rahoitusmarkkinaverosta: http://www.financialtransactiontax.eu

Veroparatiisien lakkauttaminen

Richard Murphy (2012) Closing the European Tax Gap, Tax Research UK

Nicholas Shaxson (2012) Aarresaaret, Into Kustannus

Matti Ylönen (2008) Veroparatiisit, Into Kustannus

Veroparatiiseja ja veronkiertoa tarkkailevan Tax Justice -verkoston kotisivut: www.taxjustice.net

Kansainvälinen velkasovittelumekanismi

Teppo Eskelinen (2008) Kansainvälinen velkasovittelu - analyysi eri toteutustavoista, Kepa Taustaselvitykset 24

Katarina Sehm Patomäki (2011) Towards Global Equity: Disentangling Odious Debt from Sovereign Economic Insolvency, Global Society, 25:4, 491-512

Jubilee-kampanja kansainvälisen velkasovittelun puolesta: http://www.jubileedebtcampaign.org.uk

Pankkkijärjestelmän uudistaminen

Frédéric Lordon (2010) Rahamyllyt kuriin, Into kustannus

Rahoitusjärjestelmän uudistamista ajava Finance Watch -yhdistys: http://www.finance-watch.org

Julkisen sektorin rahoittaminen keskuspankin avulla

Jussi Ahokas ja Lauri Holappa (2012) Luonnollisesta työttömyydestä täystyöllisyyteen, Impulsseja, Kalevi Sorsa Säätiö

Raha- ja talous -blogi: http://rahajatalous.wordpress.com

Globaalikeynesiläisyys

Paul Davidson (2008) Reforming the World's International Money, esitelmä konferenssissa Financial Crisis, the US Economy, and International Security In The New Administration, The New School, New York, NY

Robert Skidelsky ja Vijay Joshi (2010) Keynes, Global Imbalances, and International Monetary Reform, Today, teoksessa Stijn Claessens, Simon Evenett ja Bernard Hoekman (toim.) Rebalancing the Global Economy: A Primer for Policymaking, 173-180, Centre for Economic Policy Research

Valuutanvaihtovero - edelleen ajankohtainen!

Heikki Patomäki (2009) The Tobin Tax and Global Civil Society Organisations: The Aftermath of the 2008-9 Financial Crisis, Ritsumeikan Annual Review of International Studies, 8:1-18

Kansainvälistä valuutanvaihtoveroliikettä esittelevät sivut: http://www.cttcampaigns.info