Tekijät

Toimitus- ja koordinointityö: Omar El-Begawy

Asiantuntijatyöryhmä: Jan Otto Andersson, Lauri Holappa, Heikki Patomäki, Katarina Sehm Patomäki, Matti Ylönen

Kielenhuolto: Eeva Talvikallio

Taitto: Anna Kalso

Kannen kuva: Harri-Pekka Savolainen

Esitteen tekoa varten on saatu tukea Kansan Sivistysrahastolta.