Johdanto

Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoilta ja Välimeren maista alkunsa saanut talouskriisi ei näytä hellittävän. Huolimatta julkisten kulujen leikkauksista ja pankeille syydetystä julkisesta tuesta, työttömyydestä ja veloista ei ole päästy vaan ne jopa jatkavat kasvuaan. Tähänastiset toimenpiteet ovat olleet riittämättömiä ja kohdistuneet vääriin asioihin. Kriisin todellinen ratkaisu edellyttää perusteellisempia muutoksia niin totuttuihin toimintatapoihin ja ajattelumalleihin kuin talouden rakenteisiinkin. Jatkaminen vanhaan malliin johtaa ainoastaan kriisin syvenemiseen.

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti talouskriisin syistä, ja tarjoamme vaihtoehtoisia ratkaisuja kriisistä ulos pääsemiseksi. Esitämme toimenpiteitä toteutettavaksi niin kansallisella kuin Euroopan unionin tasolla – tai mieluiten maailmanlaajuisesti.

Talouskriisi ei ole yksinomaan uhka. Voimme nähdä sen myös mahdollisuutena uudistaa maailman talousjärjestelmä kokonaisvaltaisesti paremmaksi: sellaiseksi, että se on paitsi rahoituksellisesti, myös sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä pohjalla.