Mikä on Attac?

Suomen Attac on vuonna 2001 perustettu kansalaisjärjestö, joka pyrkii edistämään kriittistä globalisaatiokeskustelua, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, kansalaislähtöistä demokratiaa, yhteiskunnallista avoimuutta ja kestävää kehitystä.
Kuva: Onko demokratia kaupan?
Toiminnallemme on olennaista talouden poliittisuuden korostaminen: kuten muussakin yhteiskunnallisessa toiminnassa, taloudelliset päätökset perustuvat arvoihin, vallankäyttöön ja valintoihin eri vaihtoehtojen välillä. Siksi on tärkeää, että keskeisistä kysymyksistä käydään mahdollisimman laajaa ja avointa keskustelua.

Attac-liike syntyi Ranskassa vuonna 1998 ajamaan kansainvälistä valuutanvaihtoveroa, joka ehkäisisi finanssikriisejä ja jonka tuotto suunnattaisiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Nimi Attac tulee ranskan kielen sanoista Association pour une taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens (Yhdistys pääomavirtojen verottamiseksi kansalaisten hyväksi). Tällä hetkellä liike toimii noin 40 valtiossa.

Attac-liikkeen kasvaessa aihepiiri on laajentunut ja vaihtelee maittain. Suomen Attacin kärkiteemoja ovat pitkään olleet valuutanvaihtoveron ohella kehitysmaiden velkojen mitätöinti ja veroparatiisien sulkeminen. Otamme aktiivisesti osaa ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tarjoamme vaihtoehtoja globaalikapitalismille, jonka hyödyt valuvat harvoille mutta jonka haitoista kärsii suurin osa maapallon ihmisistä.

Oikeudenmukainen yhteiskunta- ja talousjärjestelmä on mielestämme sellainen, jossa mahdollisuudet jakautuvat tasapuolisesti, jossa samat säännöt pätevät kaikkiin, jossa ihmiset voivat vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon ja jossa inhimillisen elämän edellytykset taataan myös tuleville sukupolville.

Attac-liikkeen arvot ja päämäärät löytyvät myös Attacin alkuperäisestä ohjelmajulistuksesta vuodelta 1998.